Corporate Office

 

 

Office Complex , Block 'A' Gautam Nagar, Bhopal

 

 

EPABX : 91-755-2600509 Fax : 91-755-2600384, 2600213

 

 

Website : http//:www.mpwarehousing.com

 

 

email : [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

 

 

 

Regional Offices

 

 

 

BHOPAL

MP Warehousing and Logistics Corporation,
Office Complex Block 'A' Gautam Nagar Bhopal

Phone 91-755-2587095

 

GWALIOR

MP Warehousing and Logistics Corporation,
Sanjay Complex Jayendraganj Lashkar, Gwalior

Phone 91-751-2324760

 

JABALPUR

MP Warehousing and Logistics Corporation,
Krashi Upaj Mandi Parisar, Damoh Road Jabalpur

Phone 91-761-2643285

 

INDORE

MP Warehousing and Logistics Corporation,
Near Bada Ganpati, L.R.T. Parisar Indore

Phone 91-731-2411965

 

UJJAIN

MP Warehousing and Logistics Corporation,
Near Saruye Raja Dharmashala , Dewas Gate Ujjain

Phone 91-734-2551503

 

SAGAR

MP Warehousing and Logistics Corporation,
In front of Railway Station, Bhagwan Ganj, Sagar

Phone 91-7582-222589

 

REWA

MP Warehousing and Logistics Corporation,
H.I.G.-13, Shanti Vihar Colony
Padara, Rewa
Phone 91-7662-221677

 

 

 

 

 

 Powered by: Bit-7 Informatics